Jesteś tutaj

Stopnie i tytuły naukowe

Stopień dr n.med.

A. Uzyskany przez pracownika ZP i PS po 2000 roku:

1. Krzysztof Wilk na podstawie rozprawy pt.: Ocena suteczności działania aparatu wymuszającego
    protruzyjne 
położenie żuchwy w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu.
(2006) promotor
    Tadeusz Bączkowski 

2. Jan Osytek - na podstawie rozprawy pt.: Dobowe przestrzenne zmiany podłoża protetycznego. (2008)
    promotor Leopold Wagner   

3. Małgorzata Ponto-Wolska na podstawie rozprawy pt.: Badania elektrochemicznego polerowania stopów
    metali stosowanych w protetyce stomatologicznej. (2009) promotor Leopold Wagner

4. Ewa Fitak na podstawie rozprawy pt.: Wpływ seleninotriglicerydów na zmineralizowane tkanki zębów
    szczurów. (2009) promotor Leopold Wagner 

5. Wojciech Michalski na podstawie rozprawy pt.: Zastosowanie systemów numerycznych do oceny 
    skrzydłowych protez szkieletowych górnych o rozdzielonej kinematyce siodła. (2009) promotor
    Leopold Wagner

6. Marcin Aluchna na podstawie rozprawy pt.: Badania odporności na zużycie materiałów
    stomatologicznych 
w zależności od wydajności polimeryzacji. (2012) promotor Leopold Wagner
 7. 
Łukasz Zadrożny na podstawie rozprawy pt.: Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do oceny
   wybranych etapów postępowania endodontycznego.
(2018) promotor Leopold Wagner

B. Uzyskany przez uczestnika studiów doktoranckich 

1. Magdalena Szepietowska na podstawie rozprawy pt.: Ocena uwalniania jonów fluorkowych z
    materiałów 
stosowanych do osadzania stałych aparatów ortodontycznych - badania in vitro. (2008)

    promotor Leopold Wagner 

2. Iwona Prędecka na podstawie rozprawy pt.: Ocena działania kariostatycznego materiałów do wypełnień
    zawierających stront, w próchnicy indukowanej u szczurów. (2008) promotor Leopold Wagner
3. Arkadiusz Błaszczyk na podstawie rozprawy pt.: Ocena wpływu ozonu na rozpuszczalność, strukturę i
    właściwości adhezyjne szkliwa zębów mlecznych – in vitro. (2009) promotor Leopold Wagner
 

4. Magdalena Górlicka na podstawie rozprawy pt.: Zależność pomiędzy sferą Monsona, a indywidualnym a
    kształtem krzywej zwarciowej Spee. (2014) promotor Leopold Wagner, promotor pomocniczy Wojciech
    Michalski
5. Paweł Piróg na podstawie rozprawy pt.: Badanie wpływu parametrów mierzalnych ruchów żuchwy na
    geometrię strzałkowej krzywej zwarcia. (2015) promotor Leopold Wagner, promotor pomocniczy
    Wojciech Michalski