Strona główna

Zespół 1

Pracownicy ZP i PS usytuowanego w pawilonie XI d na terenu szpitala Dzieciątka Jezus

Stoją od lewej: Barbara Rafałowicz, Elżbieta Mączyńska, Ewa Fitak, Adam Jasiniewski, Łukasz Zadrożny, Rafał Wojda, Krzysztof Wilk, Waldemar Głowacki, Waldemar Ćwirzeń

Siedzą od lewej: Małgorzata Ponto-Wolska, Ewa Cichocka - Piekacz, Leopold Wagner, Małgorzata Biel, Renata Lenkiewicz

 

Zespół 2

Pracownicy ZP i PS usytuowanego na terenie Emilii Plater 21

Stoją od lewej: Wojciech  Kubik, Waldemar Ćwirzeń,  Maciej Grażulis, Jolanta Marcinkiewicz, Andrzej Łosik, Kszysztof Ankiewicz, 

Robert Łojszczyk, Marek Masłowski.