Jesteś tutaj

Otwarcie nowych sal ćwiczeniowych dla Technik dentystycznych

21 10 2010 r. w obecności władz uczelni, odbyło się uroczyste otwarcie nowych sal ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych kierunku Techniki dentystyczne. Władze Uniwersytetu reprezentowali: Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk, Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski, Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Małgorzata Kozłowska, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Prodziekan do spraw Oddziału Stomatologii prof. dr hab. n. med. Renata Górska oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Nauczania Technik Dentystycznych dr hab. n. med. Leopold Wagner. W uroczystości uczestniczyli także:Dyrektor Szpitala Dzieciątka Jezus dr hab. n. med. Janusz Wyzgał, Dyrektor Instytutu Stomatologii prof dr hab.Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, kierownik Zakładu Ortodoncji dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk pracownicy obiektu przy ul. Emilii Plater 21 oraz ZP i PS. Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski wygłosił wykład nt. Historii nauczania technik dentystycznych w Warszawie.