Jesteś tutaj

Badania i nauka

W ramach działalności statutowej realizacja badań dotyczących:

 • wpływu stosowania ozonu na właściwości adhezyjne szkliwa zębów mlecznych,
 • oceny wpływu uwalnianych z cementów i materiałów wypełniających jonów F, Se i Sr na redukcję doświadczalnie wywołanej próchnicy u szczurów, 
 • opracowania własnej metody pobierania i przeszczepiania bloków kostnych z umieszczonym zębem (model zwierzęcy),
 • pomiarów wartości fizjologicznych krzywych kompensacyjnych przy zastosowaniu systemu digitalizacji 3D-MicroScribe,
 • oceny efektu elektropolerowania stopów CrCoMo przy użyciu własnego elektrolitu,
 • zależności pomiędzy wyidealizowanym wzorcem sfery Monsona, a indywidualnym kształtem krzywej zwarciowej Spee,
 • oceny odporności tribologicznej materiałów polimerowych,
 • oceny wybranych etapów leczenia endodontycznego przy pomocy mikrotomografii komputerowej,
 • oceny gęstości optycznej oraz wytrzymałości na zgniatanie i ścinanie wybranych wkładów polimerowych zawierajacych włókno szklane,
 • określenia indywidualnych parametrów kształtu zwarcia naturalnego w odniesieniu do pomiarów sektorowego zrównoważenia sił zgryzu w systemie analizy okluzji T-Scan II oraz w korelacji z wartościami morfometrycznymi części twarzowej czaszki wyznaczonymi w harmonii boksu Segnera-Hasunda,
 • zbadania możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń pomiarowych do zobiektywizowania oceny geometrii zwarcia optymalnego,
 • ocena laboratoryjna parametrów fizykochemicznych i wytrzymałościowych kompozytów technicznych
 • optymalizacji stosowania polimerów w warunkach klinicznych,
 • zastosowania druku 3D w stomatologii

Projekty własne:

 • wprowadzenie do stosowania klinicznego blokerów inhibicji tlenowej,
 • opracowanie metod i narzędzi pomiarowych do obiektywnej oceny skrzydłowych protez szkieletowych podczas czynności żucia.
 • ocena porównawcza przebudowy tkanki kostnej wokół przeszczepionego zęba i implantu.

Najważniejsze osiągnięcia Zakładu:

 1. Opracowanie procedur pomiarowo-obliczeniowych w dignostyce klinicznej powierzchni zwarcia uzębienia naturalnego i rekonstrukcji protetycznej.
 2. Opracowanie metody pomiarowej dotyczącej generowania numerycznych modeli obliczeniowych w układzie 2D z wykorzystaniem bliskozakresowej fotogrametrii cyfrowej oraz w układzie 3D przy użyciu systemu digitalizacji MicroScribe G2X (Immersion). 
 3. Opracowanie metody pomiarowej zachowania mechanicznego protez szkieletowych z zastosowaniem przetworników mechano-elektrycznych w systemie pomiarowym wzmacniacza Spider-8 (HBM). 
 4. Opracowanie systemu obliczeniowego w zakresie symulacji numerycznej współpracy protez szkieletowych z biologicznym podłożem przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES) oraz oprogramowania Micro Strains i Robot Millenium 2000 (RoboBat).

Współpraca naukowa:

 • Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Systemów Elektronicznych, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Instytut Mechatroniki) - umowa oficjalna
 • Politechnika Warszawska (Katedra Chemii Analitycznej,Wydział Inżynierii Materiałowej)
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Ranking działalności naukowej Zakładu za lata 2012-2016
      
Studenckie Koło Naukowe
 
           Opiekun koła: lek.dent.Łukasz Zadrożny
           W 2007 roku członkowie SKN zdobyli I nagrodę na 4 Międzynarodowym Kongresie Studentów i Młodych
           Medyków w Warszawie
                                                              SKN
Zakład posiada następującą aparaturę badawczo-pomiarową: Perio Test S, T-Scan II 2.06T, Arcus Digma i Microscribe G2X.